Lifehacking.nl

Lifehacking is…
De term lifehack werd voor het eerst gebruikt door de Britse techno- logiejournalist Danny O’Brien in 2004. O’Brien gebruikte de term om methoden aan te duiden waarmee zeer goede programmeurs hun werk sneller en efficiënter doen. Deze programmeurs bleken allerlei kleine slimme programmaatjes te hebben om grote hoeveelheden gegevens beter te kunnen te verwerken.
Gaandeweg verbreedde de betekenis zich, en werd alles dat op een slimme onconventionele manier een probleem oplost een lifehack genoemd. Het woord hacken uit lifehacken heeft niets met computer- criminaliteit te maken. In de oorspronkelijke betekenis betekent hacken iets moduleren naar eigen behoefte.
Lifehacking is een serie tips en strategieën om informatiestress te verminderen. Het gaat er over hoe je informatie opspoort, organi- seert, filtert en deelt en overzicht houdt. In september 2007 richtten Martijn Aslander en Frank Meeuwsen het weblog Lifehacking.nl op. Op dit weblog worden allerlei handige, praktisch en onverwachte tips en methodes gedeeld om slimmer
te werken en op een betere manier met informatie om te gaan. Lifehacking.nl is er natuurlijk ook voor mensen die de schoonheid van een slimme vondst kunnen waarderen en er hun voordeel mee doen.

www.lifehacking.nl

Sinds 2007 ben ik betrokken bij lifehacking.nl. Veel meegeholpen aan ‘de achterkant’: meedenken, het redigeren van blogposts en het doorplaatsen van artikelen naar nu.nl.